Naszym celem jest świadczenie wysokiej jakości, kompleksowych usług rachunkowych,
podatkowych oraz kadrowo - płacowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb
naszych Klientów.

Każdy Klient jest dla nas Klientem najważniejszym.

Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorców, którzy wolą skupić się na rozwijaniu
własnej firmy niż na śledzeniu coraz szybciej zmieniających się przepisów podatkowych.

Zapraszamy do współpracy podmioty o różnych profilach działalności oraz formach
prawnych, a w szczególności:

• osoby fizyczne prowadzące działalność,
• spółki kapitałowe i osobowe,
• stowarzyszenia,
• fundacje,
• spółdzielnie socjalne

Nasza obsługa księgowa obejmuje między innymi:

• prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów,
• prowadzenie ewidencji przychodów,
• opracowanie planu kont i polityki rachunkowości,
• dekretacja i księgowanie dokumentów,
• sporządzanie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży,
• wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
• sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji VAT, VAT UE, PIT, CIT, NIP, PCC,
• bieżąca kontrola rozrachunków,
• prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
• sporządzanie sprawozdań finansowych do Urzędu Skarbowego – bilans, RZiS,
• rozliczanie wewnątrzwspólnotowej dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług,
• rozliczenie importu i exportu towarów i usług,
• sporządzanie kosztorysów i rozliczanie projektów finansowanych ze środków publicznych
• sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego,
• kompleksową obsługę kadrowo – płacową, w tym:
☑ prowadzenie dokumentacji kadrowej i akt osobowych,
☑ sporządzanie list płac,
☑ sporządzanie indywidualnych kart wynagrodzeń oraz deklaracji PIT-11,
☑ sporządzanie umów o pracę, zlecenia i umów o dzieło,
☑ obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń,
☑ obliczanie składek, sporządzanie i elektroniczne przekazywanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych,
rozliczeniowych dla ubezpieczonych,
☑ sporządzanie i przekazywanie dokumentacji zasiłkowej do ZUS,
☑ na życzenie sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla pracowników
• w razie konieczności, wyprowadzanie zaległości księgowych,
• pomoc w uruchamianiu i likwidacji firmy

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.